Ziraat, Orman ve Su Ürünleri / Agriculture, Forest and Aquaculture

Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı 
Bitki Koruma 
Biyosistem Mühendisliği 
Orman Endüstri Mühendisliği 
Orman Mühendisliği 
Peyzaj Mimarlığı 
Su Ürünleri 
Tarım Ekonomisi 
Tarımsal Biyoteknoloji 
Tarımsal Mekanizasyon 
Tarımsal Yapılar ve Sulama 
Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı 
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 
Zootekni 

Horticulture Breeding and Breeding
Plant Protection
Biosystems Engineering
Forest Industry Engineering
Forest Engineering
Landscape Architecture
Seafood
Farming Economy
Agricultural Biotechnology
Agricultural Mechanization
Agricultural Structures and Irrigation
Field Crops Breeding and Breeding
Soil Science and Plant Nutrition
Animal Science