Prof. Dr. Mehmet AKGÜL

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mehmet Emin ERKAN

Şırnak Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mehmet ÖZ

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY

Gaziantep Üniversitesi, İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Sadettin PAKSOY

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı