Filoloji / Philology

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 
Çeviribilim 
Dünya Dilleri ve Edebiyatları 
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 
Karşılaştırmalı Edebiyat 
Klasik Türk Edebiyatı 
Türk Dili 
Türk Halk Bilimi 
Yeni Türk Edebiyatı 

Contemporary Turkish Dialects and Literatures
Translation
World Languages and Literatures
Ancient Languages and Cultures
Comparative Literature
Classical Turkish Literature
Turkish Language
Turkish Folklore
New Turkish Literature