Eğitim Bilimleri / Educational Sciences

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
Eğitim Bilimleri
Güzel Sanatlar Eğitimi 
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 
Özel Eğitim 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
Sosyal Bilimler Eğitimi 
Temel Eğitim
Türkçe Eğitimi 
Yabancı Dil Eğitimi 

Computer Education and Instructional Technology
Religious Culture and Moral Education
educational Sciences
Fine Arts Education
Mathematics and Science Education
Special Education
Guidance and Psychological Counseling
Social Sciences Education
Basic Education
Turkish Education
Foreign language Education